GDPR, den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018

GDPR ersätter Dataskyddsdirektivet 95/46/EG samt PUL (Personuppgiftslagen) som sedan 1998 har reglerat hur personuppgifter får hanteras. GDPR gäller alla verksamheter som på något sätt hanterar data om enskilda individer.

Ditt och/eller ditt företags förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Här nedan kan du läsa hur vi hanterar dina uppgifter, vilka uppgifter vi samlar in och i vilket syfte vi samlar in dem. Du kan också läsa hur länge vi sparar dina uppgifter och vilka rättigheter du har att ta del av de uppgifter vi sparat.

 

För vem gäller denna personuppgiftspolicy?

 • Denna personuppgiftspolicy gäller dig som köper eller upphandlar en vara eller tjänst från Skärblacka El & Installations AB.

 

Vem är ansvarig?

 • Skärblacka El & Installations AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för våra tjänster.

 

Varför behandlas dina personuppgifter i vårt företag?

 • Vi samlar in, använder och sparar uppgifter om dig inom ramen för våra tjänster för att kunna:
 • Leverera och ta betalt för de tjänster som du eller ditt företag har köpt av Skärblacka El & Installations AB samt möjliggöra god kundservice till dig som kund, t ex för att hantera förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller ge dig information som du begärt eller som vi av något skäl behöver delge dig.

Rättslig grund för detta är:

  • Avtal (artikel 6.1b i GDPR)
  • Samtycke (artikel 6.1a i GDPR)
 • Leva upp till kraven i bokföringslagen och liknande lagstiftning enligt:
  • Rättslig förpliktelse (artikel 6.1c i GDPR)

 

Vilka uppgifter samlas in?

 • Vi samlar in, använder och sparar uppgifter såsom namn, personnummer, postadress, telefon-/mobilnummer, e-postadress. I förekommande fall samlar vi också uppgifter om fastighetsbeteckning eller aktuell bostadsrättsförenings organisationsnummer samt ditt lägenhetsnummer.

 

Hur samlas uppgifterna in?

Uppgifterna samlas i huvudsak in direkt från dig som använder våra tjänster, exempelvis:

 • När du kontaktar oss via telefon, mail eller besök på plats avseende en tjänst du önskar att vi utför, inom ramen för våra tjänster.
 • I samband med uppstart av den tjänst du vill att vi utför, inom ramen för våra tjänster.
 • Via, av dig påskriven, avtalsblankett. Exempel på avtalsblankett kan vara för att vi ska få ansöka om ROT-avdrag gällande din Reparation, Om-/eller Tillbyggnad.
 • Personuppgifter kan också komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata eller offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter eller komplettering av fastighetsbeteckning.
 • Vi samlar inte in fler uppgifter om dig än vårt uppdrag kräver.

 

Hur används uppgifterna?

 • Uppgifterna samlas in, sparas och används för det syfte som nämnts ovan, dvs:
 • För att vi ska kunna leverera och ta betalt för en vara eller en tjänst du beställt, inom ramen för våra tjänster.
 • I förekommande fall till att ansöka om ROT (reparation, om-/tillbyggnad) hos Skatteverket för din räkning.
 • Kraftbolagen tillhandahålls dina uppgifter i de fall vi behöver deras insats för att kunna arbeta vidare med just ditt ärende, t ex när det ska ske en servisändring.
 • Uppgifterna lämnas aldrig ut till tredje part.

 

Hur länge sparas uppgifterna?

 • Uppgifterna om dig används och sparas så länge det behövs för något av de syften vi använder uppgifterna för. Med hänvisning till bokföringslagen kan du dock förvänta dig att uppgifterna finns kvar i 7 år efter avslutat samarbete.

 

Kan jag få ta del av uppgifter om mig samt ändra eller ta bort dem?

 • Du har rätt att kostnadsfritt ta del av dina personuppgifter. Du kan även begära rättelse av dina personuppgifter.
 • Med hänvisning till bokföringslagen krävs uppvisande av starkt vägande skäl för vi ska ha möjlighet att radera dina uppgifter innan utgången av 7 år efter avslutat samarbete. Exempel kan vara att plötsligt behov av skyddad identitet.

 

Vad kan jag göra om jag har synpunkter på hur uppgifterna behandlas?

 • Om du har synpunkter på hur vi behandlar uppgifter om dig är du välkommen att höra av dig till oss. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du vill framföra ett klagomål.